top of page

Các Mục Vụ

Nhóm Nhỏ

 

Hội Thánh có những nhóm nhỏ đặc biệt dành cho người lớn tuổi, gia đình trẻ, thanh niên, và thiếu niên

Trường Chúa Nhật

 

Chúng tôi có các lớp học Kinh Thánh dành cho mọi lứa tuổi, từ tuổi tiểu học, trung học, và cho đến đại học.

Cầu Nguyện

 

Hội Thánh họp lại cầu nguyện chung vào mỗi thứ Tư 7:00-8:45 pm tại phòng cầu nguyện

bottom of page