Mục-sư Lê Văn Kiêm

Vì Sao Chúa Giáng Sinh ?

12-29-2019

Mục-sư Jonathan

Tình yêu vô điều kiện

John 3:16

12-22-2019

Elder Canh 

Cuộc Đời Ngắn Ngủi

1-5-2019

We have more videos on our Vimeo Channel.
HỘI THÁNH TIN LÀNH NGÔI LỜI
Living Word Community Church

2360 McLaughlin Avenue, San Jose, CA 95122

Tel: 408-610-0773

Email: kiemvle@gmail.com